Baagsmiths

ตรวจสอบนโยบายก่อนผลิต

ลำดับในการมัดจำ,นโยบายแก้แบบ

ในการรับจ้างผลิตกระเป๋าของ Baagsmiths จะมีข้อจำกัดบางอย่างที่จะส่งผลกระทบต่อนโยบายและขั้นตอนการชำระเงิน ก่อนสั่งทำกระเป๋ารบกวนลูกค้าตรวจสอบก่อนตัดสินใจผลิต
 

1

การขึ้นตัวอย่าง

 • การขึ้นตัวอย่างจะเรียกชำระค่าผลิตเต็มจำนวน
 • ลูกค้าสามารถแก้ได้ 1 รอบอย่างไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ไม่มีนโยบายการคืนค่าตัวอย่างเมื่อลงผลิต

2

ลำดับการชำระเงิน

 1. ชำระค่าตัวอย่างทั้งหมดก่อนขึ้นงาน
 2. มัดจำผลิตก่อนขึ้นผลิต
 3. ชำระค่ามัดจำที่เหลือก่อนรับสินค้า

3

การผลิตล๊อตแรกของสินค้า

 • ในการผลิตสินค้ารอบแรกนั้น เนื่องจากเป็นสินค้า Custom Design วันจัดส่งที่ประเมินนั้นจะเป็นการประมาณ และ มีความเป็นไปได้ที่จะคลาดเคลื่อน
 • ทางโรงงานแนะนำให้ลูกค้ารอรับสินค้าก่อนที่จะนัดวันถ่ายกับสตูดิโอ
 • ทางโรงงานไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสียหายจากการดีเลย์ได้

4

ในกรณีที่มีการแก้

 • หลังจากรับสินค้าไปแล้ว ทางโรงงานรบกวนให้ลูกค้าตรวจสอบและสรุปจำนวนที่ต้องแก้ และ โน้ตจุดที่ต้องการแก้ ภายใน 7 วัน เพื่อที่จะรีบคิวงานแก้ และ ประเมินวันเสร็จให้ได้
 • ในกรณีที่ลูกค้าติดต่อกลับมาหลังจาก 7 วัน ทางโรงงานจะขอสงวนสิทธิ์แก้ตามวิจารณญาณ

5

เกี่ยวกับขอบเขตการแก้

 • ทางโรงงานจะนับชิ้นงานล่าสุดเป็นตัวอ้างอิงทางด้านคุณภาพ
 • ปัญหาที่เกิดจากการผลิตในล๊อตแรก ถ้าไม่มีการระบุเพิ่มเติมไว้จากลูกค้า ทางโรงงานขอสงวนสิทธิ์การรับแก้ตามวิจารณญาณ
 • ทางโรงงานจะคุ้มครองเรื่อง 
  • รอยเย็บเบี้ยว
  • มีรอยสกปรกบนกระเป๋า
  • กระเป๋าไม่สามารถใช้งานได้

6

การผลิตข้ามหมวดหมู่วัสดุ

 • เราแนะนำให้ลูกค้าขึ้นตัวอย่างครบทุกสีและทุกวัสดุก่อนขึ้นผลิตจริง เนื่องจากสมบัติของวัสดุจะไม่เหมือนกัน
  • เช่น การเปลี่ยนจากหนังเป็นผ้ายีนส์
 • โดยเราจะลดราคาให้ จากต่ำกว่าราคาตัวอย่างปกติ แต่จะสูงกว่าราคาการผลิต และ จะมีการคุ้มครองแก้ให้ 1 รอบ